TRUNG TÂM HỘI NGHỊ & YẾN TIỆC LUXURY PALACE

FLC bổ nhiệm cựu lãnh đạo FLC Faros làm Phó Tổng Giám đốc

18/01/2023 20:30

Tân Phó Tổng Giám đốc FLC từng là Thành viên HĐQT FLC Faros (ROS) và hiện đang là Tổng Giám đốc FLCHomes (FHH).

Ngày 21/12, Tập đoàn FLC công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc bổ nhiệm bà Trần Thị Hương giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 22/12/2022.

Theo đó, bà Trần Thị Hương chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc trong lĩnh vực được giao và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Trước khi được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc của FLC, bà Hương từng là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã: ROS); Giám đốc Nhân sự CTCP Phát triển và Đầu tư Đô thị Việt Hưng; Trưởng ban Nhân sự Tập đoàn FLC…

Hiện, bà còn là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes (mã: FHH).

Về học vấn, bà là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Northumbria, Newcastle Upon Tyne, Anh; Cử nhân Kinh doanh Quốc tế, Đại học Ngoại thương Hà Nội.

Trước đó, đầu tháng 10/2022, FLC đã chính thức bổ nhiệm hai Phó tổng mới là ông Nguyễn Chí Công và ông Lê Doãn Linh. Với sự góp mặt của bà Hương, ban Điều hành của FLC hiện gồm 9 thành viên, trong đó bà Bùi Hải Huyền là Tổng giám đốc còn lại là 8 Phó Tổng giám đốc.

Giữa tháng 12, FLC cũng đã công bố nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp là ngày 4/1/2023 còn thời gian tổ chức họp cụ thể sẽ được công bố tới cổ đông sau.

Đồng thời, FLC cũng huỷ danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã lập tại ngày 4/11/2022 do chưa đủ điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định.

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường sắp tới sẽ bao gồm miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Đặng Tất Thắng và bầu bổ sung thành viên HĐQT công ty giai đoạn 2021 – 2026 cùng các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.