Đền Vua Mai Hắc Đế đón Bằng xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt

Với nhiều giá trị to lớn, đền thờ Vua Mai Hắc Đế ở thị trấn Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đã được Nhà nước xếp hạng Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt.