Nhân viên cũ tố Facebook âm thầm hút cạn pin điện thoại

Mạng xã hội khổng lồ Facebook bị tố âm thầm hút cạn pin điện thoại thông minh của người dùng nhằm thử nghiệm các tính năng.