Kỷ nguyên EV tới gần, ‘ông vua’ sản xuất ô tô Đông Nam Á gọi tên quốc gia nào?

Thái Lan chính là Detroit của châu Á trước đây nhưng một quốc gia khác đang vươn lên mạnh mẽ để đe dọa vị thế này.